Karakteristike Pumpi

Široka primena

Pumpex® program električnih potopivih pumpi za vodu i muljnih pumpi čini široka ponuda višenamenskih modela sa gotovo univerzalnom primenom – od osnovnih potreba domaćinstava do najkomplikovanijih zahteva visoko specijalizovanih industrija. Stoga, ove pumpe nalaze svakodnevnu primenu kao bunarske pumpe, pumpe za septčke jame, otpadne i fekalne vode, kao drenažne i muljne pumpe u površinskim i dubinskim kopovima, rudnicima i kamenolomima, cementarama, šljunkarama, asfaltnim bazama, brodogradilištima, građevinskoj industriji, u poljoprivredi za navodnjavanje i isušivanje njiva… Program Rumpex pumpi je gotovo nezamenljiv u rešavanju problema iznenadnih poplava, požara (vatrogasne pumpe za vodu) i brzom rešavanju poplavnih začepljenja u vodovodu i kanalizaciji.

Profesionalni kvalitet i pouzdanost

Pumpex® pumpe su švedske proizvodnje. Zastupljene su u preko 70 tehnološki najmodernijh zemalja sveta i već 50 godina važe kao prestižan brend u svetu vodenih i muljnih pumpi. Izrađene su u potpunosti od antikorozivnih materijala (prohrom, inox, poliuretani i legure aluminijma), što uz najmoderniju zaštitu motora od preopterećenja daje vrhunski pouzdan proizvod sa dugotrajnim životnim vekom. Uobičajeno je da ove pumpe rade danonoćno, bez prestanka i po čitavu deceniju i to bez ikakvih dodatnih intervencija ili redovnog servisiranja. Jednostavno – uključite je i zaboravite na nju.

 

Video Prezentacija

Opšta tehnička svojstva pumpi

Tehničke karakteristike Pumpex® pumpi u mnogome variraju od izbora tipa pumpe (drenažne ili muljne), kao i samog modela u okviru date grupe (kapacitet pumpe, snaga motora, vrsta napajanja). Ipak, ovo bi bile neke od opštih karakteristika:

  • Robustno kućište od nerđajućih materijala
  • Rad “na suvo” bez opasnosti pregorevanja motora sa funkcijom samouključivanja i bimetalnom termičkom zaštitom
  • Mogućnost rada u vertikalnom, kosom i horizontalnom položaju, pa čak i kada su okrenute “naopako”
  • Pumpe prihvataju vodu, čestice zemljišta, mulj i čvrste materijale bez začepljenja
  • Izbacivanje vode na visinu do 80 metara u zavisnosti od modela pumpe
  • Kapacitet pumpi do 300 l/s (preko 1000 m3 po radnom satu)
  • Napajanje pumpi: električno – monofazno ili trofazno u zavisnosti od modela
  • Snaga motora – 0.16 do 56 kW
  • Ekološki su sigurne u skladu sa EPD normama i poseduju ISO 14040 standard o neškodljivosti po životnu okolinu

Garancija i besplatan servis pumpi je obezbeđen u roku od godinu dana od datuma prodaje i svi proizvodi su pokriveni atestima.